Wybierz kwotę darowizny

onClick=”$(‘#dp_kwota’).prop(‘readonly’, false);$(‘#dp_kwota’).attr(‘style’,’color:brown’);$(‘#dp_other_amount_txt’).html(‘Wprowadź kwotę‘)”
value=”Inna kwota” />
Wybrana Kwota:

PLN