Mateusz Radziszewski

Mateusz

Mateusz Radziszewski (9 lat) jest głęboko upośledzony, cierpi na mózgowe porażenie dziecięce – czterokończynowy niedowład kurczowy, małogłowie, padaczkę oraz ma bardzo suchą skórę. Samodzielnie nie siedzi, nie chodzi, nie stoi, trochę raczkuje. Mateusz nie mówi, komunikuje się niewerbalnie, wokalizuje, krzykiem zgłasza potrzeby lub niezadowolenie. Nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych. Bez zrozumienia wypowiada kilka sylab. Wymaga karmienia przez inną osobę. Mateusz potrzebuje stałej intensywnej rehabilitacji.

Pobiegnij dla Mateusza