I Spartański Charytatywny Turniej Koszykówki

Zapraszamy I Spartański Charytatywny Turniej Koszykówki – zbieramy środki na budowę placu zabaw dla niepełnosprawnych dzieci!!!

Zapraszamy do charytatywnej rywalizacji sportowej w pierwszym organizowanym przez Fundację Spartanie Dzieciom Turnieju Koszykarskim. Do rywalizacji mogą się zapisać maksymalnie 32 drużyny liczące od 5 do 7 zawodników w wieku od 15 do 99 lat, (męskie, damskie, mieszane – decyduje kolejność zgłoszeń), zawodnicy poniżej 18 roku życia uczestniczą za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych prosimy o stosowne potwierdzenia dniu zawodów . Turniej odbędzie się dzięki uprzejmości Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” na dwóch boiskach mieszczących się na terenie ośrodka (ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa).

Harmonogram imprezy 23 września 2018r.
8:00 start rejestracji
8:30 oficjalne rozpoczęcie zawodów, powitanie zawodników przedstawienie gospodarza obiektu, sędziów, zasad turnieju
8:30 – 9:00 rozgrzewa
9:00 – 14:45 eliminacje grupy A-H (rozgrywki 12 minut)
15:00 – 15:45 1/8 finałów (rozgrywki 12 minut)
16:00 – 16:45 1/4 finałów (rozgrywki 12 minut)
17:00 – 17:45 1/2 finałów (rozgrywki 15 minut)
18:00 – 18:20 mecz o 3 miejsce (20 minut)
18:30 – 18:50 mecz o 1 miejsce (20 minut)
19:00 – Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie imprezy

Aby zarejestrować drużynę należy:
1) Przesłać za pomocą wiadomości na Messenger-rze i na maila mateusz.wilinski1@gmail.com
– nazwę drużyny
– imię i nazwisko oraz numer telefonu przedstawiciela drużyny
– imiona i nazwiska zawodników
– potwierdzenie przelewu
2) dokonać opłaty nie mniejszej niż 250zł (za drużynę) z czego nie mniej niż 200zł wpłacając na poniższą zbiórkę a 50zł płatne jest w dniu zawodów. Zbiórka przez akcję Biegam Dobrze – Mateusz Pietruliński : https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/charity/6170 W OPISIE NALEŻY PODAĆ NAZWĘ DRUŻYNY!

Organizator zapewnia obsługę sędziowską, napoje i nagrody dla drużyn zwycięskich, oraz dyplomy z podziękowaniem dla wszystkich drużyn biorących udział w imprezie.

Środki zebrane z opłat startowych zostaną przeznaczone na budowę placu zabaw dedykowanego dla niepełnosprawnych dzieci, który powstanie Łazienkach Warszawskich (inwestycja jest w trakcie realizacji brakuje nam jeszcze trochę środków więc zapraszamy do wsparcia) – informacje o placu zabaw i zbiórce:
https://www.facebook.com/SpartanieDzieciom/videos/2334302979929491/
https://www.facebook.com/SpartanieDzieciom/videos/2348952351797887/

 

REGULAMIN I SPARTAŃSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI

1. Organizator em turnieju jest Fundacja Spartanie Dzieciom, turniej realizowany jest dzięki uprzejmości i użyczeniu obiektów przez Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”.
2.Termin: 23/09/2019 godziny: 8.00 – 19.00
3. Miejsce turnieju: Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” ul. Myśliwiecka 9,
00-459 Warszawa (boiska koszykarskie).
4. System rozgrywek opracowany będzie w zależności od zgłoszonych drużyn, jednak nie więcej niż 32 drużyny.
5. W turnieju przewidziana jest jedna kategoria: OPEN
6. Zgłoszenia drużyn do 21/09/2019 roku godziny: 23:59
7. Koszt wzięcia udziału w turnieju to kwota nie mniejsza niż 250 zł, płatne za drużynę. Wszystkie środki zebrane z opłat startowych przeznaczone zostaną na budowę placu zabaw dedykowanego dla niepełnosprawnych dzieci. Kwotę wpisowego nie mniej niż 200zł należy przelać na zbiórkę realizowaną w ramach akcji Biegam Dobrze podając nazwę drużyny, link do zbiórki https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/charity/6170

Dopłata w wysokości 50zł realizowana jest w dniu zawodów na miejscu imprezy. Drużyny mogą wesprzeć cel zbiórki (budowę placu zabaw dla niepełnosprawnych dzieci) – wyższą kwotą w takich przypadkach organizator zastrzega sobie wyróżnienie tych drużyn symbolicznymi upominkami.
8. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizator wyznaczy alternatywny termin rozgrywek. Opłaty za udział w turnieju nie podlegają zwrotowi.
9 Organizator zapewnia uczestnikom dwa boiska do koszykówki, sędziów, piłki do gry, napoje, batoniki, dyplomy i puchary za 3 pierwsze miejsca. Uczestnicy mogą otrzymać dodatkowe świadczenia w zależności od hojności sponsorów.
10. Każdy z uczestników zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych na ich uczestnictwo w turnieju. Ponadto, osoby niepełnoletnie przedstawić muszą zgodę na udział w turnieju podpisaną przez rodziców/prawnych.
11. Uczestników obowiązuje strój sportowy podczas rozgrywania meczy, drużyna powinna posiadać dwa komplety jednolitych strojów (jasne + ciemne).
12. Drużyna może liczyć do 7 osób (5 na boisku + 2 rezerwowych).
13. Wszystkie mecze od fazy grupowej aż do ćwierćfinału trwają 12 minut. Półfinały trwają 15 minut, natomiast finał i mecz o 3 miejsce trwają 20 minut, są to dwie połowy po 10 minut. Czas zatrzymywany jest jedynie na ostatnie 2 min każdego spotkania.
14. W każdym meczu fazy grupowej, 1/8, 1/4, 1/2 finału drużynom przysługuje wzięcie jednego jednominutowego czasu. W finale oraz meczu o 3 miejsce drużyna może skorzystać z dwóch takich przerw w grze.
15. Każdy kosz oddany z odległości bliższej niż linia rzutów za 3 punkty to 2 punkty dla drużyny. Za linią 6.75 m drużynie przysługują 3 punkty. Rzut osobisty to 1 punkt dla drużyny.
16. Liczba zmian jest nieograniczona, zmiany wykonywane są na zasadach hokejowych.
17. Każda z drużyn popełnić może 4 faule bez karania rzutami wolnymi. Wyjątkami są faule w akcji rzutowej, techniczne bądź niegodne sportowca.
18. Sporne kwestie rozstrzygał będzie sędzia główny, a jego decyzje będą nieodwracalne.
19. W turnieju nagrodzone zostaną trzy najlepsze drużyny. Każda drużyna otrzyma dyplom z podziękowaniem oraz puchar.
20. Uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących podczas trwania turnieju, zaleceń organizatorów i sędziów głównych zawodów oraz zachowania zasady „fair play”.
21. Drużyny, które nie zastosują się do powyższego regulaminu zostaną ukarane wykluczeniem z turnieju.